"In Christus, verbonden met elkaar, betrokken op de wereld"

Ds. A. de Braak

Eredienst

Oct 28

"In Christus, verbonden met elkaar, betrokken op de wereld"

Ds. E. Woudt, Heemse

Eredienst

Oct 28

"In Christus, verbonden met elkaar, betrokken op de wereld"

Ds. R.W.J. van Ommen, Rouveen

Eredienst

Nov 4

"In Christus, verbonden met elkaar, betrokken op de wereld"

Ds. A. de Braak

Eredienst

Nov 4
AGENDA BEKIJK ALLES

Wie zijn wij?

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt worden gevormd door 277 kerkelijke gemeenten in een bepaalde plaats of regio, verspreid over Nederland. Zij weten zich met elkaar verbonden door het geloof in God. Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn heilige Geest. Omdat we samen bij God en Jezus Christus horen, willen we ook bij elkaar horen. Die verbondenheid in geloof hebben we uitgesproken in onze belijdenissen. Verder hebben we deze verbondenheid vorm gegeven in kerkordelijke afspraken…

Wat geloven wij?

Wij geloven dat God iets heel bijzonders heeft gedaan voor ons als mensen hier op aarde. Hij heeft zijn enige Zoon, Jezus Christus, naar de aarde gestuurd. Dit was nodig, omdat wij al snel tegen God, onze schepper hebben gelogen, waardoor de relatie tussen God en ons verstoord is geraakt. Wij geloven ook dat God deze aarde heeft gemaakt. Daarbij heeft hij ook de mensen gemaakt om op deze aarde te wonen. Deze mensen gaf hij een eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheid om keuzes te maken…

Waar houden wij erediensten?

Adres:
Bergkampen 14

Postcode:
8326 AV

Plaats:
Sint Jansklooster

Telefoon:
0527 24 66 08

E-mail:
Zie contact

NIEUWSBERICHTEN

Generale synode Meppel 2017 gestart

De generale synode Meppel 2017 is gestart. Om een indruk te geven waarover onze generale synode gaat, is er een brochure uitgegeven waarin een aantal onderwerpen staan omschreven die de synode zal behandelen. De brochure is nu ook …
Lees meer

Dienst 3 juli buiten

Wij willen iedereen, jong & oud, van harte welkom heten bij de buitendienst van D.V. zondag 3 juli. Onder leiding van ds. A.M. de Hullu (GKv Ommen) zal deze dienst beginnen om 14.30 uur, op het grasveld …
Lees meer

Erik de Boer benoemd tot hoogleraar Kerkgeschiedenis

EDE – De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland heeft dr. Erik de Boer benoemd tot hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit in Kampen. Zijn benoeming vindt plaats in de vacature die ontstaat vanwege het emeritaat …
Lees meer

Enquête over gemeenteproject ‘Thuis in Gods Huis’

Enquete
Beste gemeenteleden, jong en oud,
Het gemeenteproject Thuis in Gods Huis, welke onder andere is voortgekomen uit de uitkomsten van de Kerkspiegel, is inmiddels afgelopen. Wij zijn met de kerkenraad in gesprek over de invulling van geloofs- …
Lees meer

Stille week

Lees meer