Generale synode Meppel 2017 gestart

De generale synode Meppel 2017 is gestart. Om een indruk te geven waarover onze generale synode gaat, is er een brochure uitgegeven waarin een aantal onderwerpen staan omschreven die de synode zal behandelen. De brochure is nu ook digitaal beschikbaar via de volgende link: www.gkv.nl/brochure. Na elke vergader-driedaagse verschijnt er een synodejournaal, waarin de belangrijkste besluiten kort worden benoemd en toegelicht door de synodevoorzitter. Ook deze zullen beschikbaar gesteld worden…Lees meer

Dienst 3 juli buiten

Wij willen iedereen, jong & oud, van harte welkom heten bij de buitendienst van D.V. zondag 3 juli. Onder leiding van ds. A.M. de Hullu (GKv Ommen) zal deze dienst beginnen om 14.30 uur, op het grasveld naast de parkeerplaats. Het thema van de dienst is: “Dien de ander”. Het belooft een prachtige eredienst te worden! Neem wel een eigen kleedje of stoel mee, zodat u kunt zitten. Na de…Lees meer

Vragen gemeenteavond 7 april

Bekijk hier de vragen van de gemeenteavond: Vragen 7 april 2016

Presentatie gemeenteavond 5 april

Bekijk hier de presentatie van de gemeenteavond: Presentatie 5 april

Talstelling

De kerkenraad heeft vergaderd over de talstelling. Voor de verkiezing van 5 ouderlingen heeft hij de volgende 8 broeders kandidaat gesteld: Br. P.F. van Benthem Br. W. Bovendeur Br. H.J. Boxum Br. A. van Gelder Br. C. Heetebrij Br. W. Lameris Br. H.J. Pot Br. A. Spans Voor de verkiezing van 4 diakenen heeft hij de volgende 8 broeders kandidaat gesteld: Br. J.L. van Benthem Br. A. Boes Br. H….Lees meer

Erik de Boer benoemd tot hoogleraar Kerkgeschiedenis

EDE – De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland heeft dr. Erik de Boer benoemd tot hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit in Kampen. Zijn benoeming vindt plaats in de vacature die ontstaat vanwege het emeritaat van prof. dr. Mees te Velde en prof. dr. Frank van der Pol. Dr. Erik A. de Boer (1957) studeerde theologie in Kampen en Tübingen en was predikant van de Gereformeerde Kerk…Lees meer

Enquête over gemeenteproject ‘Thuis in Gods Huis’

Enquete Beste gemeenteleden, jong en oud, Het gemeenteproject Thuis in Gods Huis, welke onder andere is voortgekomen uit de uitkomsten van de Kerkspiegel, is inmiddels afgelopen. Wij zijn met de kerkenraad in gesprek over de invulling van geloofs- en gemeenteopbouw voor het komende seizoen. Om hier een goede invulling aan te geven willen we graag weten hoe u en jij het gemeenteproject “Thuis in Gods Huis” van afgelopen seizoen hebt…Lees meer

Stille week

Kerstnachtdienst 24 december

Welkom vanaf 21.00 24 december Aanvang: 21.30 Uur spreker: ds. Visser collecte: Stichting Gave Begeleiding: Berry Heetebrij

Gemeenteproject “thuis in Gods huis” van start gegaan

Dag gemeenteleden, Het gemeenteproject “thuis in Gods huis” is van start gegaan. We hebben een mooie en waardevolle opening gehad met de avondwandeling. Er was een grote opkomst en onderlinge gesprekken hebben zeker plaats gevonden. Een ieder was enthousiast! Er zijn op deze avond ook mooie kunstwerken gemaakt van materiaal dat verzameld was tijdens de wandeling. Op de foto’s zijn de resultaten te bewonderen. U kunt nog even nagenieten van…Lees meer

Wijziging tijdstip eredienst zondagmiddag 22 juni

De preekvoorzieners moesten vanwege een afmelding van ds. Douma vervanging zoeken. Ze hebben kandidaat Wendt bereid gevonden om voor te gaan. Half drie is te laat voor hem in verband met een andere afspraak. Daarom is onze dienst vervroegd naar 14.00 uur.

Vacatures Pastoraal- en Kerkelijk werker

Momenteel zijn we op zoek naar een Pastoraal- en Kerkelijk werker. Deze vacatures zijn te vinden op de vacatures-pagina, onder het kopje ‘Contact’, of klik direct op deze link.