Generale synode Meppel 2017 gestart

De generale synode Meppel 2017 is gestart. Om een indruk te geven waarover onze generale synode gaat, is er een brochure uitgegeven waarin een aantal onderwerpen staan omschreven die de synode zal behandelen. De brochure is nu ook digitaal beschikbaar via de volgende link: www.gkv.nl/brochure. Na elke vergader-driedaagse verschijnt er een synodejournaal, waarin de belangrijkste besluiten kort worden benoemd en toegelicht door de synodevoorzitter. Ook deze zullen beschikbaar gesteld worden via de GKv-website en Facebook.