Nieuwbouw nieuws

De plannen voor de nieuwbouw zullen op dinsdag 15 juni in het college van B&W van de gemeente Steenwijkerland behandeld worden. Als het college de plannen goedgekeurd dan zullen ze vanaf 23 juni zes weken ter inzage liggen op het gemeentehuis.
Na deze periode zullen we horen of er “zienswijzen” zijn ingebracht en waar deze over gaan.

Stuurgroep nieuwbouw

Nieuwe%20kerk