Talstelling

De kerkenraad heeft vergaderd over de talstelling. Voor de verkiezing van 5 ouderlingen heeft hij de volgende 8 broeders kandidaat gesteld:
Br. P.F. van Benthem
Br. W. Bovendeur
Br. H.J. Boxum
Br. A. van Gelder
Br. C. Heetebrij
Br. W. Lameris
Br. H.J. Pot
Br. A. Spans

Voor de verkiezing van 4 diakenen heeft hij de volgende 8 broeders kandidaat gesteld:
Br. J.L. van Benthem
Br. A. Boes
Br. H. Boes
Br. J.H. Boxum
Br. J. Kroek
Br. C. Rook
Br. M. Rook
Br. R.R. Rook

De verkiezing zal zo de Here wil plaatsvinden in een vergadering van de kerkenraad met de gemeente op zondag 6 maart na de morgendienst.