Commissie Kind en Eredienst

De eredienst is een bijzondere vorm van verbondsverkeer. In de zondagse samenkomst ontmoeten God en Zijn volk elkaar.

De commissie Kind en Eredienst heeft als doel de kinderen, die gedoopte verbondskinderen mogen zijn, zoveel mogelijk te betrekken bij de erediensten. Dit om de kinderen al op jonge leeftijd te leren “hun doop te verstaan”.

Voorzitter
Thera Spans
Kadoelen 13
tel. 0527-750840

Leden
Diliana Bovendeur
Sint Jansweg 2

Corine Boxum
De Omloop 18

Christy Rook
De Omloop 16

Tineke Rook
Barsbeek 100

Marieke Westhuis
Monnikenweg 39