Zusterhulp

De zusterhulp heeft als doel om aan gemeenteleden hulp te bieden in gevallen waarin niet direct op andere wijze in de nood kan worden voorzien.

Voorzitter J. Boxum – Tuin Bergkampen 19 245410
Leden N. Heite – Visscher Kadoelen 10 246747
E. Slot – Heetebrij Barsbeek 34 246588

Wijkcontactpersonen
wijk         naam                                       e-mail                                                    tel.nr.

 

1              Janny Boxum                         boxum005@planet.nl                        246410

2              Evelien Heetebrij                  evelien_heetebrij@hotmail.com     246653

3              Gertrude Pot                          hjpot@solcon.nl                                  246388

4              Rika Bergkamp                     fam.bergkamp@hotmail.com           (038) 3866764

5              Thera Spans                           theraspans@hotmail.com                 750840

6              Natalie Heite                         janheite@tiscali.nl                              246747

7              Gerrie Spans                          bouwbedrijf.jspans@hetnet.nl         246179

8              Anja Hessing                         hessi121@planet.nl                             246781

9              Bertha Slot                             eslot@12move.nl                                 246588

10            Jantje Winters                       jan-winters@orange.nl                       246655

11            Marina Lok                            b.lok@scarlet.nl                                   246142

12            Aleida Rook                           erikaleida@hotmail.com                    242650

13            Anneke Buffinga                   dbuffinga@zonnet.nl                          246795