Scriba

Postadres:            Bergkampen 14, 8326 AV  Sint Jansklooster

Scriba:                  K.M. van de Wetering. Telefoonnummer: 0527-246507. (scriba@sintjanskloosterkadoelen.gkv.nl | scriba@gkvsintjansklooster.nl)