Preekrooster

ZONDAG 12 OKTOBER 2018
15.30 uur: Ds. A.A.J. de Boer, Urk
Huwelijksbevestiging van Pieter Kramer en Geertje Bergkamp

 

ZONDAG 14 OKTOBER 2018
09.30 uur: Ds. A. de Braak
14.30 uur: Ds. J. Ophoff, Zwolle

1e collecte: Zending
2e collecte: Bouwfonds

 

ZONDAG 21 OKTOBER 2018
09.30 uur: Ds. J. van Beveren, IJsselmuiden
14.30 uur: Ds. P. Poortinga, Zeewolde

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Bouwfonds

 

ZONDAG 26 OKTOBER 2018
14.30 uur: Ds. A. Krijgsheld, Ureterp
Huwelijksbevestiging van Gert en Gerieke Wind

 

ZONDAG 28 OKTOBER 2018
09.30 uur: Ds. A. de Braak
14.30 uur: Ds. E. Woudt, Heemse

1e collecte: NBG
2e collecte: Bouwfonds

 

Preekvoorziening:
H.J. Spans en L. Spans-Boxum