Vrouwenvereniging “Naömi”

Vergadert op donderdagochtend om de veertien dagen om 09.30 uur.

Secretaris
Marian van der Heide

Penningmeester
Gertrude Pot