Vrouwenvereniging “Onderzoekt de Schriften”

Vergadert op woensdagavond om de veertien dagen om 20.00 uur.

 

Presidentes K. Wiebier – Kroek
Secretaresse A. Buffinga – Bethlehem
Penningmeesteresse G. Westhuis – Kroes
Algemeen Adjunct G. van der Linde – Apperlo