Februari

06/08-02-2018      Vereniging
Week 7
(10tot17-02-2018)  Avond over thema 3 ‘Relaties’
13/15-02-2018        Koekactie
16-02-2018              Darttoernooi georganiseerd door de commissie fondswerving
18-02-2018              Viering Heilig Avondmaal
18-02-2018              Jeugd behandeld Thema 3 “Relaties” met jeugdwerkers
20-02-2018             Gemeenteavond over Man/Vrouw en Ambt
20/22-02-2018       Vereniging
23-2-2018                Klaverjassen georganiseerd door de commissie fondswerving

Maart

06/08-03-2018      Vereniging
17-03-2018              Voet/Volleybaltoernooi
18-03-2018              17:00 uur Jeugddienst, ds. P. Poortinga
20/22-03-2018       Vereniging

April

04-04-2018             Thema 4 ‘’Social Media’’. Avond voor de jeugd v.a. 12 jaar i.s.m oudercommissie. Spreker; Martijn Dekker
10-04-2018              Avond over Social Media (thema 4) voor jeugd v.a. 12 jaar, hun ouders, catecheten, leid(st)ers, jeugdwerkers en ieder die zich betrokken voelt bij de jeugd. Spreker; Martijn Dekker.
14-04-2018              Mode-/beautydag georganiseerd door de commissie fondswerving
22-04-2018              Afsluiting, Ds. de Braak behandelt thema 4 in de eredienst.

Mei

18-05-2018              Afsluitende activiteit met jeugd
24-05-2018             Lege flessenactie
27-05-2018              Viering Heilig Avondmaal

Juni

17-06-2018              19:00 uur Jeugddienst, ds. S. de Bruine