De Pastoraal Werker functioneert ter ondersteuning van anderen in de kerk die

verantwoordelijk zijn voor pastoraat. De pastoraal werker is deelverantwoordelijk en werkt onder supervisie van predikant of ambtsdragers. De Pastoraal Werker heeft een relevante Hbo-opleiding gevolgd en is belijdend lid van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Gezien de samenstelling van onze gemeente gaat onze voorkeur uit naar een man.

 

De Pastoraal Werker heeft tot doel met zorg mensen te begeleiden en bij te staan op de

weg die God hen geeft te wandelen. Hij verleent eveneens pastorale zorg die meer op specifieke situaties van mensen gericht is. De Pastoraal Werker helpt de predikant bij zijn pastorale taken en wordt door hem aangestuurd, terwijl ouderlingen en diakenen aan de predikant aangeven waar bezoeken gewenst of noodzakelijk zijn. Ook kan de pastoraal werker indien gewenst een begrafenis voorbereiden.

 

Zijn of haar taakgebieden:

  • Bijbelse uitgangspunten van pastoraat omzetten naar concrete praktijksituaties.
  • Kennis vergaderen van theologische concepten van pastoraat en hulpverlening.
  • Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van pastorale gesprekken en activiteiten.
  • Gemeenteleden begeleiden bij rouw, ziekte of andere persoonlijke problemen.
  • Vanuit voldoende kennis van psychologische theorieën en het werkveld van

hulpverlening, mensen indien nodig doorverwijzen voor professionele zorg.

 

Een Pastoraal Werker is verder in staat:

• De belangrijkste (Geestelijke) aspecten (uit gesprek of overleg) bondig samen te vatten (communicatief vaardig).

• In interpersoonlijk contact zichzelf te positioneren in zijn/haar ondersteunende rol als Pastoraal

• Uit de dagelijkse praktijk leermomenten en leerdoelen te formuleren.

• Zijn/haar kennis (bijscholing) en ervaring(leermomenten) uit te bouwen tot professioneel

niveau.

 

Salariëring, arbeidsvoorwaarden: conform richtlijnen Steunpunt Kerkenwerk

 

Aantal uren: 10 uur per week (± 0,3 fte).

Ingangsdatum: 1 september 2014 (maar een later tijdstip is in overleg mogelijk).

 

Op onze website vindt u informatie over onze gemeente. Uitgebreide informatie over onze gemeente vindt u in het Rapport Kerkspiegel. Op verzoek sturen wij u dat rapport toe. Mail naar: gkvsjksollicitatie@gmail.com

 

Sollicitaties, voorzien van CV, ontvangen wij graag digitaal, op gkvsjksollicitatie@gmail.com

U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van uw mailbericht. Wilt u, als u geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen, uw mailbericht nogmaals versturen?

Sluitingsdatum: 21 juni 2014.

 

Heeft u behoefte aan persoonlijk contact? Belt u dan naar: Margrèt Slot, tel. 0527 245747